Zelf testamenten opstellen online

Een testament is een document dat de wijze vermeldt waarop een persoon kan zorgen voor de verdeling van zijn of haar bezittingen na de dood. Het testament regelt de rechten van anderen m.b.t. het bezit van de erflater na zijn of haar dood. Mensen ouder dan 18 jaar hebben wettelijk het recht om hun testament op te stellen.

Er zijn verschillende testamentvormen beschikbaar en ook de kosten voor het opmaken ervan verschillen. Als u dat wilt kan soms online het voorbereidende werk worden gedaan maar voor het ‘passeren van de akte’ moet u naar de notaris . Het testament helpt de erflater zijn of haar laatste wensen uit te (laten) voeren, zodat o.a. kostbare bezittingen kunnen worden overgedragen aan de gewenste mensen.

Om te voorkomen dat de erflater problemen met juridisch jargon tegenkomt is het belangrijk om zaken goed uit te zoeken en hulp te vragen. U kunt uw wensen voorleggen aan bijv. een notaris die deze verwerkt in een testament. Met de juiste hulp kan de erflater zijn laatste wil snel en efficiënt ontwerpen, rekening houdend met alle wensen.

Belangrijke omstandigheden om rekening mee te houden zijn: of de persoon getrouwd is, kinderen heeft of specifieke zaken aan bepaalde personen wil geven. Een erflater kan ook de executeur(s) vermelden, normaal gesproken is één executeur voldoende. Als er twee executeurs zijn, hou dan rekening met de wijze van (onderlinge) besluitvorming.

De online mogelijkheden om een testament op te stellen …..

Op internet zijn checklists te vinden die nuttig kunnen zijn, vooral voor degenen die geen specifieke afwijkende omstandigheden hebben (zoals bijvoorbeeld grote bezittingen of een eigen bedrijf). Deze kunnen worden gebruikt als leidraad. Het stelt u in staat om u alvast te oriënteren en hopelijk geen belangrijke zaken te vergeten.

Ook kan het u helpen om ingewikkeld juridisch jargon te begrijpen, voordat u naar een notaris stapt. Het hebben van een testament kan zorgen voor specifieke instructies over de verdeling van uw vermogen en het regelen van de financiële situatie richting uw gezin. Door de komst van internet is de verspreiding van informatie eenvoudiger en sneller geworden. Hier kunt u uw voordeel mee doen.