Estate planning en het testament

Het opstellen van een testament is een essentieel onderdeel van estate planning. Wanneer goederen bijv. moeten worden beschermd om overgang door erfopvolging te komen, is een testament nodig om instructies te geven met betrekking tot de verdeling van de erfenis. Met dit document worden ook begunstigden aangewezen die activa zullen verwerven.

Een testament kan belangrijke informatie bevatten in het kader van strategieën voor erfplanning. Degenen die de tijd nemen om een ​​dit document op te laten stellen, hebben niet alleen invloed op de wijze van verdeling van hun nalatenschap, maar maken ook de afwikkeling van nalatenschap eenvoudiger voor beheerders.

Er moet worden opgemerkt dat er verschillende soorten testamenten kunnen worden gebruikt. Het benodigde type wordt bepaald door de soorten activa en persoonlijke bezittingen, evenals de levensstijl van een persoon. Getrouwde stellen met minderjarige kinderen hebben bijvoorbeeld andere behoeften dan alleenstaande ouders of personen die geen kinderen hebben.

Ondernemers kunnen gebruikmaken van bedrijfsopvolgingsstrategieën om ervoor te zorgen dat hun bedrijf wordt doorgegeven aan opvolgers van hun keuze. Mensen die onroerend goed of andere soorten eigendommen bezitten, kunnen zaken regelen zodat onroerend goed kan worden doorgegeven met besparing van erfrechtbelasting.

Wanneer mensen geen testament op laten stellen zal hun nalatenschap volgens de wet worden verdeeld. Executeurs van de nalatenschap hebben door de wet verschillende taken gekregen. Dit proces kan echter worden vereenvoudigd met een helder testament.

Estate planners kunnen richtlijnen bieden en strategieën bedenken die de successierechten kunnen minimaliseren. Ook wanneer er internationale aspecten bij komen kijken is dit soms nuttig. Bijv. als iemand woont in een ander land dan waar deze werkt.

5 tips bij het opmaken van je testament

Terwijl de tijd doortikt zullen we ons ooit realiseren dat het leven niet eeuwig zal duren. De dag zal uiteindelijk komen dat we onze laatste adem uitblazen en ons laatste afscheid nemen. En als we dat doen, blijft alles wat we hebben verzameld en waarvoor we hebben gewerkt toevertrouwd aan één enkel document: het testament.

Maar het opstellen daarvan kan een ontmoedigende en dure taak zijn, vooral voor degenen die geen juridische ervaring hebben. Daarom hebben we deze lijst met vijf eenvoudige tips bedacht om je op weg te helpen bij het maken van je eigen testament:

TIP # 1: Gratis INFORMATIE IS beschikbaar om u te helpen

Het internet staat vol met vele artikelen en links naar verschillende websites die hulp kunnen bieden bij (de voorbereidingen van) het opmaken van dit document, zoals https://testamentopstellen.eu. Denk bijvoorbeeld ook aan het raadplegen van een checklist.

TIP # 2: BEDENK wie de executeur wordt

Een executeur is de persoon aan wie de verantwoordelijkheid is toevertrouwd om uw zaken af ​​te ronden. U wijst deze aan om de bezittingen te beheren/verdelen op de wijze zoals u in uw testament heeft vastgesteld. Hij of zij zorgt ook voor de betaling van schulden en uitgaven en ziet er op toe dat wat overblijft wordt overgedragen aan de mensen die er recht op hebben.

De wet vereist niet dat een executeur (ook wel een persoonlijke vertegenwoordiger genoemd) een juridische of financiële expert is, maar het vereist wel de hoogste mate van eerlijkheid, onpartijdigheid en zorgvuldigheid. Vaak is de executeur een echtgenoot, ouder, kind, familielid of goede vriend.

Het uitvoeren van een testament kan veeleisend zijn en de persoon die je kiest, voelt zich misschien niet geschikt voor de taak of heeft gewoon geen tijd. Dus voordat je deze rol officieel maakt, raden we je ten zeerste aan om hen te vragen of ze het zien zitten om deze positie in te nemen.

TIP # 3: uw kinderen

De meest voor de hand liggende methode sluit misschien niet aan bij uw specifieke wensen. Meestal is het enige waaraan we denken om het op te nemen: wie de voogd van het kind zal zijn (als ze minderjarig zijn), en wie voor hen zal zorgen als we niet langer in de buurt zijn. Maar soms is de relatie tussen u en uw kind ‘aangetast’.

In het testament kunt u dan een afwijkende regeling voor de vererving opnemen (van bijv. de wettelijke verdeling). Of u nu van plan bent om alles aan een van uw kinderen te geven, of als u van plan bent uw kinderen slechts het (wettelijk) minimum te geven, u moet die wensen specifiek in uw testament opnemen.

TIP # 4: Bepaal uw begrafeniswensen

Een gedeelte van uw laatste wil is gericht de wijze van verdeling van uw bezittingen. Dit is dus eigenlijk gericht op anderen. Zonder duidelijke instructies over bijv. wat te doen met uw lichaam, kunnen uw executeur en / of nabestaanden op gespannen voet gaan staan, waardoor ze extra stress, onrust en mogelijke juridische kosten krijgen als er conflicten ontstaan.

Of het nu gaat om een ​​doodskist, urn of iets anders, vergeet niet uw specifieke wensen voor een laatste rustplaats aan te geven. Geef het ook aan wanneer u al een begrafenisplaats hebt geselecteerd en vooraf heeft geregeld of zelfs heeft vooruitbetaald voor uw begrafenis. Ook bijv. als u naast een specifiek iemand wilt worden begraven, vergeet dan niet om dat ook vast te laten leggen.

TIP # 5: vraag de hulp van een jurist

Wellicht vragen uw wensen om meer specifieke aandacht dan dat de notaris om de hoek u kan geven. Zoek in dat geval een specialist op het vlak waarop u dat nodig heeft. Dat kan bijvoorbeeld een estateplanner zijn. In ieder geval is het belangrijk dat u vooraf nadenkt over wat en hoe zaken wilt regelen. Vervolgens kunt hier de juiste specialist of specialisten bij zoeken. Als het goed is betaald deze investering zichzelf terug bijvoorbeeld in besparingen of in een soepele afwikkeling.

Het is altijd goed om zelf eerst wat onderzoek te doen. U kunt op internet zoeken, informatie verzamelen en een geschikt kantoor vinden. Lees de online beoordelingen en vraag rond om te zien of iemand die u kent met hen heeft samengewerkt. Beperk uw lijst tot misschien de top vijf kandidaten en vraag wat hun tarieven zijn. U zult misschien wel aangenaam verrast zijn om te ontdekken dat de kosten lager zijn dan gedacht.

Tot slot: met behulp van deze tips hopen we dat u zult ontdekken dat het maken van een testament misschien niet zo moeilijk is als u denkt. In zijn meest basale vorm is dit gewoon een document dat uw laatste wensen bevat. Denk er dus goed over na en houd het up-to-date met de tijd. De moeite die u vandaag doet kan ervoor zorgen dat de geliefden die je achterlaat meer tijd besteden aan het herdenken van uw leven versus erover vechten.

Zelf testamenten opstellen online

Een testament is een document dat de wijze vermeldt waarop een persoon kan zorgen voor de verdeling van zijn of haar bezittingen na de dood. Het testament regelt de rechten van anderen m.b.t. het bezit van de erflater na zijn of haar dood. Mensen ouder dan 18 jaar hebben wettelijk het recht om hun testament op te stellen.

Er zijn verschillende testamentvormen beschikbaar en ook de kosten voor het opmaken ervan verschillen. Als u dat wilt kan soms online het voorbereidende werk worden gedaan maar voor het ‘passeren van de akte’ moet u naar de notaris . Het testament helpt de erflater zijn of haar laatste wensen uit te (laten) voeren, zodat o.a. kostbare bezittingen kunnen worden overgedragen aan de gewenste mensen.

Om te voorkomen dat de erflater problemen met juridisch jargon tegenkomt is het belangrijk om zaken goed uit te zoeken en hulp te vragen. U kunt uw wensen voorleggen aan bijv. een notaris die deze verwerkt in een testament. Met de juiste hulp kan de erflater zijn laatste wil snel en efficiënt ontwerpen, rekening houdend met alle wensen.

Belangrijke omstandigheden om rekening mee te houden zijn: of de persoon getrouwd is, kinderen heeft of specifieke zaken aan bepaalde personen wil geven. Een erflater kan ook de executeur(s) vermelden, normaal gesproken is één executeur voldoende. Als er twee executeurs zijn, hou dan rekening met de wijze van (onderlinge) besluitvorming.

De online mogelijkheden om een testament op te stellen …..

Op internet zijn checklists te vinden die nuttig kunnen zijn, vooral voor degenen die geen specifieke afwijkende omstandigheden hebben (zoals bijvoorbeeld grote bezittingen of een eigen bedrijf). Deze kunnen worden gebruikt als leidraad. Het stelt u in staat om u alvast te oriënteren en hopelijk geen belangrijke zaken te vergeten.

Ook kan het u helpen om ingewikkeld juridisch jargon te begrijpen, voordat u naar een notaris stapt. Het hebben van een testament kan zorgen voor specifieke instructies over de verdeling van uw vermogen en het regelen van de financiële situatie richting uw gezin. Door de komst van internet is de verspreiding van informatie eenvoudiger en sneller geworden. Hier kunt u uw voordeel mee doen.

Clausules in het testament

Een testament geeft informatie over de overdracht van eigendommen van de erflater aan zijn begunstigden, na zijn dood. Iedere meerderjarige heeft een testament nodig. Zonder zouden mensen niet kunnen bepalen naar wie hun vermogen gaat. Naast het vastleggen naar wie het eigendom gaat, geeft het testament na overlijden van de erflater ook details over het uitvoeren van de begrafenis van de erflater. Hij benoemt een executeur, als zijn persoonlijke vertegenwoordiger die de verantwoordelijkheid neemt voor het betalen van zijn overgebleven verplichtingen.

De erflater kan vastleggen dat hij geld of bezittingen aan anderen dan zijn erfgenamen nalaat, bijvoorbeeld het doneren dat van geld aan een goed doel. Wanneer het testament wordt gemaakt moet men in een gezonde mentale toestand zijn. Men moet namelijk in staat zijn de wil te verklaren. De erflater kan verder de details van zijn laatste wensen vastleggen en de namen van de mensen op wiens naam het vermogen zal worden verdeeld.

Naast het benoemen van een executeur kan het voogdijschap voor bijvoorbeeld minderjarige kinderen geregeld worden. Het kan ook namen van alternatieve voogden bevatten, als deze niet als voogd kunnen dienen of niet willen dienen. Een voorbeeld van een testament kan erg handig zijn voor mensen die van plan zijn er een op te stellen.

Minderjarige kinderen staan natuurlijk in eerste instantie onder het gezag van beide ouders, of onder het gezag van één ouder. Als deze zijn overleden of als ze niet meer het gezag over hun kind(eren) hebben, neemt de voogd het gezag over. De voogd kan vooraf aangewezen zijn (door de ouders), maar dat is niet verplicht. Daarom kan een voogd ook door de rechtbank aangewezen worden, in het geval de ouders het gezag kwijtraken.

Iedereen ouder dan 18 jaar die niet onder curatele staat en een geestelijk gezonde toestand heeft, kan voogd worden. Of de voogd zelf ook kinderen heeft is niet van belang. Ook of deze een partner heeft of alleenstaand is maakt niet ui. Wanneer je een voogd wil aanwijzen voor het geval jou en ook je partner iets overkomt, dan kies je iemand waarvan je denkt dat deze jouw kind op kan voeden ongeveer zoals je dat zelf ook zou wensen. Geef die persoon de tijd om over jouw voorstel na te denken.

Het opmaken van testamenten

Het opmaken van een testament kunt u doen om meer controle te krijgen over wat er met uw bezittingen en schulden moet gebeuren nadat u bent overleden. Wanneer u dat niet doet dan zal de wet bepalen wie de erfgenamen zijn. U kunt dus hiermee uw eigen keuzes maken en deze zo goed mogelijk laten aansluiten op uw persoonlijke situatie. Ook moet er rekening worden gehouden met de belastingtechnische gevolgen van deze keuzes. Over de erfenis wordt door de erfgenamen in principe belasting betaald (tenzij er een vrijstelling van toepassing is). De kosten voor het opmaken van een testament liggen niet vast. Ieder kantoor hanteert dan ook zijn eigen prijzen en diensten.

Er kan ook alvast op situaties geanticipeerd worden die zich in de toekomst misschien voor zullen doen. Denk aan gezinsuitbreiding, scheidingen, et cetera. Ook wijst u doorgaans iemand aan die de nalatenschap af zal wikkelen, de executeur. Omdat dit document een notariële akte is wordt deze door een notaris ondertekend en bewaard. Ook wordt deze ingeschreven in het centraal testamenten register. U krijgt nooit het origineel mee, dit wordt in een kluis bewaard. Wel krijgt u een afschrift. de notaris zal tevens moeten bepalen of u wilt bekwaam bent. De wet staat namelijk alleen toe een testament op te laten maken als u wilsbekwaam bent, met andere woorden: u moet de gevolgen ervan kunnen overzien.

U kunt alleen een aanvraag indienen bij het CTR over de situatie van een overleden persoon. Deze aanvraag moet u voorzien van een copie van een uittreksel uit het overlijdensregister. Deze kunt u opvragen bij de gemeente maar ook de uitvaartonderneming zorgt daar vaak voor, inclusief kopieën. Rechtstreekse familie van de overledene kan dit uittreksel opvragen bij de gemeente waar de erflater is overleden. Uiteraard kan dat een andere gemeente zijn dan waar die persoon als laatste stond ingeschreven.

Per persoon wordt een testament opgemaakt. Het is dus niet zo dat hij samen met een partner gezamenlijk een testament kan laten opmaken. Wel kunt u allebei de gezamenlijke zaken regelen, deze worden dan bij de testament opgenomen. Het testament zal gelden blijven totdat dit wordt herroepen, door een nieuw exemplaar te maken. In het centraal testament register kunnen erfgenamen opzoeken of de erflater een testament heeft gemaakt, maar dit ligt opgeslagen zij kunnen niet rechtstreeks zelf zien wat erin staat.

Zorg dat u goed voorbereid bent wanneer u naar de afspraak gaat zodat u kunt aangeven wat uw wensen zijn. Het opzoeken van informatie kan u daarbij natuurlijk helpen. U kunt dan de juiste vragen stellen en uw wensen kunnen op die manier omgezet worden naar de juiste juridische formulering. Vraag ook wat de fiscale (of andere) gevolgen zijn van uw wensen en keuzes.