Juridical Dictionary

Juristenblog

Rol van letselschadeadvocaten

Wat is letselschade?

Lichamelijk letsel is een aanval op de fysieke of mentale integriteit van een persoon. Een persoon die het slachtoffer is geworden van een ongeval of een aanslag tijdens werk die gevolgen heeft gehad voor zijn fysieke en / of mentale integriteit, heeft het recht om volledige vergoeding van zijn schade aan het bedrijf te vragen. Omdat dit soms ingewikkeld is, zijn advocaten er om je te ondersteunen.

Letselschade advocaten

De rol van letselschade advocaten is in de eerste plaats het onderhandelen over een minnelijke schadevergoeding met de verantwoordelijke of zijn verzekering; indien de onderhandelingen mislukken, neemt hij of zij juridische stappen om het slachtoffer te kunnen vergoeden. Hiervoor kan een letselschade advocaat inhuren dus nuttig zijn.

De advocaat doet zijn best om de slachtoffers bij te staan, vanaf het stadium van de expertise en de vaststelling van het ongeval tot aan vergoeding van alle schade die het slachtoffer en zijn familieleden hebben geleden. Letselschade advocaten zijn er dus om jou bij te staan bij een eventueel werkongeval. Zij zijn hier specialisten in en gaan je helpen een declaratie te doen waardoor je via de sociale zekerheid doorbetaald kan worden en een schadevergoeding kan krijgen. Toch zijn er een aantal zaken die je zelf moet doen. We zetten ze voor je op een rijtje.

Informeer je werkgever

Je moet je werkgever – of een andere persoon die hem waarschijnlijk op de hoogte brengt – uiterlijk binnen 24 uur op de hoogte stellen, behalve in geval van overmacht (bijvoorbeeld ziekenhuisopname wegens ernstig ongeval). Indien de aangifte niet mondeling kan worden gedaan op de plaats van het ongeval, moet deze worden gedaan bij aangetekende brief. Om de procedure te vergemakkelijken moet je de plaatsen en omstandigheden specificeren, het tijdstip van het ongeval en de identiteit van getuigen.

Haal een ongevallenblad

Eenmaal geïnformeerd heeft je werkgever 48 uur (uitgedrukt in werkdagen) om dit aan te geven bij jou ziekenfonds. Hij moet je zo snel mogelijk een werkongeval formulier bezorgen. Bewaar deze op een veilige plaats: je overhandigt het formulier aan je letselschade advocaat die deze bezorgt bij je ziekenfonds om zodoende recht te hebben op 100% sociale zekerheid voor de medische kosten in verband met je ongeval (binnen de limieten van de basistarieven) en betaling door derden. Als je werkgever weigert je dit formulier te geven, kun je deze ook rechtstreeks opvragen bij uw ziekenfonds.

Raadpleeg je arts

Ga zo snel mogelijk naar je arts, zodat hij het medische probleem kan bevestigen in een eerste medische verklaring. Controleer of de medische verklaring volledig is. De arts moet de precieze toestand van de werknemer aangeven, de locatie en de aard van de verwondingen met mogelijke symptomen en de mogelijke gevolgen van het ongeval (werkonderbreking, zorgperiode, enz.). Stuur dit medische verslag aan je letselschade advocaat: https://www.letselschadeadvocaatmolenkrite.nl/.

De competentie van een letselschadeadvocaat

Er zijn verschillende manieren om de bekwaamheid van een letselschadeadvocaat te beoordelen. De beste manier om dit te doen, is door hun trackrecord te bekijken. Hoewel het niet nodig is om alle ervaringen van klanten te lezen, zal een persoon met een bewezen staat van dienst u waarschijnlijk details kunnen geven over hun succesvolle gevallen. Ook zal een goede letselschadeadvocaat een mix van overwinningen en verliezen hebben.

Als u in het verleden gebruik heeft gemaakt van de diensten van een letselschadeadvocaat, zet hem dan op uw shortlist. Zorg er echter voor dat u contact opneemt met zijn klanten. Degenen die ervaring hebben met de advocaat kunnen verschillende reacties geven. Het is belangrijk dat u zich op uw gemak voelt bij de persoon die u gaat inhuren. Een goede letselschadeadvocaat Dordrecht moet een gestructureerde manier hebben voor het evalueren en volgen van resultaten.

Hoewel er veel manieren zijn om resultaten te documenteren, moet u zich concentreren op de manieren die het beste aan uw verwachtingen voldoen. Het is ook belangrijk dat de advocaat een gezonde werkomgeving heeft, dus zoek naar advocaten die actief zijn in hun vakgebied en zich toeleggen op de praktijk van het letselschaderecht. Ze moeten u kunnen helpen de juiste verwachtingen te hebben en deze op de juiste manier aan te passen.