Juridical Dictionary

Juristenblog

Een nieuw testament opstellen opstellen

Wat is een testament?

Een testament is een document dat schriftelijk maakt om daarin officieel aan te geven wat er moet gebeuren met zijn of haar bezittingen wanneer deze persoon ten overlijden gekomen is. Hieronder kan van alles vallen, bijvoorbeeld geld, grond, huizen, goederen etc. Een nieuw testament opstellen is eigenlijk dus niks anders dan het op papier zetten wie uw erfgenamen moeten worden. Een testament opmaken is echter zo eenvoudig nog niet. Hieronder vindt u daarom meer informatie over het opmaken van dit juridisch document.

Het proces

Wanneer u een testament wilt opstellen zijn er bepaalde stappen die u dient te nemen, wat zijn dan die stappen die u moet nemen? Allereerst heeft u een notaris nodig waarmee u een afspraak maakt. Testamenten kunnen immers enkel door notarissen worden opgesteld. Vervolgens bespreekt u al uw wensen gedurende de afspraak met uw notaris. Aan hem of haar kunt u uitgebreid vertellen hoe u alles wilt hebben. Hij zal dit omzetten naar juridische bepalingen, waarna u een voorlopige versie van uw akte op papier thuis gestuurd krijgt. De volgende stap is het maken van een tweede afspraak met uw notaris. Het doel van de tweede afspraak is het laten passeren van een akte. Vervolgens zal uw notaris nagaan of u alle gevolgen van uw wensen/de juridische bepalingen begrijpt, waarna jullie beide een handtekening zullen zetten. Uw akte wordt vervolgens verzonden naar het centraal testamentenregister (CTR), en dan is alles officieel.

Uw testament is privé

Uw laatste wil is zeer privé. Niemand heeft het recht om uw testament te zien, tot het moment dat u te overlijden komt. Wanneer u bent overleden krijgen de erfgenamen sowieso te horen wat er in uw testament stond. Een notaris heeft dan ook een geheimhoudingsplicht. In verband met deze privacy regels is het daarom ook niet mogelijk om dit juridische document met meerdere mensen op te stellen. Sommige mensen willen bijvoorbeeld graag een testament opstellen samen met hun partner, maar dit is dus niet mogelijk. Wel kunt u samen met iemand bepaalde dingen regelen voor uw testament. Dit kan worden gedaan door middel van een voogdijbepaling. Wat hier allemaal onder valt kunt u navragen aan uw notaris.

Wat als u geen testament heeft?

Op het moment dat u geen testament heeft bepaalt de wet in principe wie uw erfgenamen worden. De erfgenamen worden verdeeld over 4 verschillende groepen. Groep 1 zijn uw echtgenoot of geregisseerd partner, uw kinderen en kleinkinderen. Groep 2 zijn uw ouders, broers, zussen en hun kinderen. Groep 3 zijn uw grootouders of hun kinderen en groep 4 zijn uw overgrootouders of hun kinderen. In eerste instantie zijn dus de personen uit groep 1 uw erfgenamen. Mocht er niemand vallen in de eerste groep, dan wordt het de tweede groep en zo kun je doorgaan. Indien u dus wilt voorkomen dat de wet op deze wijze bepaalt wie uw erfgenamen zijn is het van cruciaal belang om te kiezen voor het maken van dit juridische document: https://www.breiz-juridi.com/.