Juridical Dictionary

Juristenblog

Rol van letselschadeadvocaten

Wat is letselschade?

Lichamelijk letsel is een aanval op de fysieke of mentale integriteit van een persoon. Een persoon die het slachtoffer is geworden van een ongeval of een aanslag tijdens werk die gevolgen heeft gehad voor zijn fysieke en / of mentale integriteit, heeft het recht om volledige vergoeding van zijn schade aan het bedrijf te vragen. Omdat dit soms ingewikkeld is, zijn advocaten er om je te ondersteunen.

Letselschade advocaten

De rol van letselschade advocaten is in de eerste plaats het onderhandelen over een minnelijke schadevergoeding met de verantwoordelijke of zijn verzekering; indien de onderhandelingen mislukken, neemt hij of zij juridische stappen om het slachtoffer te kunnen vergoeden. Hiervoor kan een letselschade advocaat inhuren dus nuttig zijn. De advocaat doet zijn best om de slachtoffers bij te staan, vanaf het stadium van de expertise en de vaststelling van het ongeval tot aan vergoeding van alle schade die het slachtoffer en zijn familieleden hebben geleden. Letselschade advocaten zijn er dus om jou bij te staan bij een eventueel werkongeval. Zij zijn hier specialisten in en gaan je helpen een declaratie te doen waardoor je via de sociale zekerheid doorbetaald kan worden en een schadevergoeding kan krijgen. Toch zijn er een aantal zaken die je zelf moet doen. We zetten ze voor je op een rijtje.

Informeer je werkgever

Je moet je werkgever – of een andere persoon die hem waarschijnlijk op de hoogte brengt – uiterlijk binnen 24 uur op de hoogte stellen, behalve in geval van overmacht (bijvoorbeeld ziekenhuisopname wegens ernstig ongeval). Indien de aangifte niet mondeling kan worden gedaan op de plaats van het ongeval, moet deze worden gedaan bij aangetekende brief. Om de procedure te vergemakkelijken moet je de plaatsen en omstandigheden specificeren, het tijdstip van het ongeval en de identiteit van getuigen.

Haal een ongevallenblad

Eenmaal geïnformeerd heeft je werkgever 48 uur (uitgedrukt in werkdagen) om dit aan te geven bij jou ziekenfonds. Hij moet je zo snel mogelijk een werkongeval formulier bezorgen. Bewaar deze op een veilige plaats: je overhandigt het formulier aan je letselschade advocaat die deze bezorgt bij je ziekenfonds om zodoende recht te hebben op 100% sociale zekerheid voor de medische kosten in verband met je ongeval (binnen de limieten van de basistarieven) en betaling door derden. Als je werkgever weigert je dit formulier te geven, kun je deze ook rechtstreeks opvragen bij uw ziekenfonds.

Raadpleeg je arts

Ga zo snel mogelijk naar je arts, zodat hij het medische probleem kan bevestigen in een eerste medische verklaring. Controleer of de medische verklaring volledig is. De arts moet de precieze toestand van de werknemer aangeven, de locatie en de aard van de verwondingen met mogelijke symptomen en de mogelijke gevolgen van het ongeval (werkonderbreking, zorgperiode, enz.). Stuur dit medische verslag aan je letselschade advocaat: https://www.letselschadeadvocaatmolenkrite.nl/.

.

Veranderingen in de arbeidsrecht advocatuur

Het inhuren van een arbeidsrecht advocaat als individu of als klein bedrijf heeft meerdere voordelen. Juridische terminologie is vaak erg moeilijk te begrijpen, laat staan ​​te interpreteren in een juridische strijd. Daarom zijn er professionals beschikbaar: www.arbeidsrechtadvocaat.org. Ze kunnen u helpen de terminologie te begrijpen die wordt gebruikt in handboeken, wetgeving en algemene juridische documenten met betrekking tot werksituaties.

Een voorbeeld van het nodig hebben van een arbeidsadvocaat is in een discriminatiezaak. Er zijn momenten waarop een werkgever denkt dat hij op de juiste manier handelt wanneer hij iemand aanneemt of een werkrelatie met hem onderhoudt. Alleen betekent discriminatie niet alleen etniciteit.

Het betekent ook zaken als geslacht, mentale vaardigheden, motorische vaardigheden en vele andere aspecten. Als u een vrouw bent die wordt gedegradeerd of beëindigd vanwege een mannelijke kandidaat die uw functie wenst of anderszins, kan dit een geval van discriminatie zijn, vooral als uw cijfers of prestaties aantonen dat u in staat bent om de vereiste taken uit te voeren.

Een ander voorbeeld van het hebben van een advocaat op dit gebied is het opstellen van een werknemershandboek. Als bedrijf moet u beschikken over regels die voldoen aan de wetgeving van lokale, provinciale en federale overheden. Het inhuren van een advocaat om te helpen bij het schrijven of gewoon om het handboek te herzien, zal u helpen te begrijpen welke items onjuist en welke juist zijn.

In sommige gevallen worden contracten van werknemers die hard werken en elke dag hun werk doen ten onrechte beëindigd. Soms kunt u dan succesvol een onrechtmatige beëindigingszaak aanspannen tegen een voormalige werkgever en deze ook winnen.

Het kost tijd en geduld om zo’n zaak voor te bereiden. Soms moet het werknemersdossier worden teruggevorderd van de voormalige werkgever. De werknemer kan getuigen oproepen om zijn zaak te bewijzen. Alles vanaf de datum van aanwerving wordt onderzocht om te zien of er vanaf het begin iets aan de hand was.

Het voordeel van het hebben van een arbeidsadvocaat is dat ze weten waar mazen in de wet liggen en hoe ver een werkgever kan gaan voordat een overtreding plaatsvindt. Ze begrijpen ook hoe de wet werkt en hebben specifieke onderzoekstechnieken om ervoor te zorgen dat geen van de betrokken partijen de ander probeert te misleiden.

Bovenstaande voorbeelden zijn slechts enkele van de voordelen van een arbeidsadvocaat. Het is niet vereist dat u een advocaat hebt( als personeelslid, zelfs met een vaste aanstelling of als als ondernemer). Je hebt alleen iemand nodig waar je naar toe kunt gaan als en wanneer dat nodig is. Het is altijd beter om voorbereid te zijn dan te moeten worstelen om representatie te vinden als en wanneer een situatie zich voordoet.

Het arbeidsrecht is altijd aan verandering onderhevig. Ook zijn er invloeden vanuit de rechtspraak die doorwerken in de praktijk. Het is daarom verstandig een jurist of advocaat in de arm te nemen die deze veranderingen altijd volgt en daardoor goed op de hoogte is.