Het opmaken van testamenten

Het opmaken van een testament kunt u doen om meer controle te krijgen over wat er met uw bezittingen en schulden moet gebeuren nadat u bent overleden. Wanneer u dat niet doet dan zal de wet bepalen wie de erfgenamen zijn. U kunt dus hiermee uw eigen keuzes maken en deze zo goed mogelijk laten aansluiten op uw persoonlijke situatie. Ook moet er rekening worden gehouden met de belastingtechnische gevolgen van deze keuzes. Over de erfenis wordt door de erfgenamen in principe belasting betaald (tenzij er een vrijstelling van toepassing is). De kosten voor het opmaken van een testament liggen niet vast. Ieder kantoor hanteert dan ook zijn eigen prijzen en diensten.

Er kan ook alvast op situaties geanticipeerd worden die zich in de toekomst misschien voor zullen doen. Denk aan gezinsuitbreiding, scheidingen, et cetera. Ook wijst u doorgaans iemand aan die de nalatenschap af zal wikkelen, de executeur. Omdat dit document een notariële akte is wordt deze door een notaris ondertekend en bewaard. Ook wordt deze ingeschreven in het centraal testamenten register. U krijgt nooit het origineel mee, dit wordt in een kluis bewaard. Wel krijgt u een afschrift. de notaris zal tevens moeten bepalen of u wilt bekwaam bent. De wet staat namelijk alleen toe een testament op te laten maken als u wilsbekwaam bent, met andere woorden: u moet de gevolgen ervan kunnen overzien.

U kunt alleen een aanvraag indienen bij het CTR over de situatie van een overleden persoon. Deze aanvraag moet u voorzien van een copie van een uittreksel uit het overlijdensregister. Deze kunt u opvragen bij de gemeente maar ook de uitvaartonderneming zorgt daar vaak voor, inclusief kopieën. Rechtstreekse familie van de overledene kan dit uittreksel opvragen bij de gemeente waar de erflater is overleden. Uiteraard kan dat een andere gemeente zijn dan waar die persoon als laatste stond ingeschreven.

Per persoon wordt een testament opgemaakt. Het is dus niet zo dat hij samen met een partner gezamenlijk een testament kan laten opmaken. Wel kunt u allebei de gezamenlijke zaken regelen, deze worden dan bij de testament opgenomen. Het testament zal gelden blijven totdat dit wordt herroepen, door een nieuw exemplaar te maken. In het centraal testament register kunnen erfgenamen opzoeken of de erflater een testament heeft gemaakt, maar dit ligt opgeslagen zij kunnen niet rechtstreeks zelf zien wat erin staat.

Zorg dat u goed voorbereid bent wanneer u naar de afspraak gaat zodat u kunt aangeven wat uw wensen zijn. Het opzoeken van informatie kan u daarbij natuurlijk helpen. U kunt dan de juiste vragen stellen en uw wensen kunnen op die manier omgezet worden naar de juiste juridische formulering. Vraag ook wat de fiscale (of andere) gevolgen zijn van uw wensen en keuzes.