Clausules in het testament

Een testament geeft informatie over de overdracht van eigendommen van de erflater aan zijn begunstigden, na zijn dood. Iedere meerderjarige heeft een testament nodig. Zonder zouden mensen niet kunnen bepalen naar wie hun vermogen gaat. Naast het vastleggen naar wie het eigendom gaat, geeft het testament na overlijden van de erflater ook details over het uitvoeren van de begrafenis van de erflater. Hij benoemt een executeur, als zijn persoonlijke vertegenwoordiger die de verantwoordelijkheid neemt voor het betalen van zijn overgebleven verplichtingen.

De erflater kan vastleggen dat hij geld of bezittingen aan anderen dan zijn erfgenamen nalaat, bijvoorbeeld het doneren dat van geld aan een goed doel. Wanneer het testament wordt gemaakt moet men in een gezonde mentale toestand zijn. Men moet namelijk in staat zijn de wil te verklaren. De erflater kan verder de details van zijn laatste wensen vastleggen en de namen van de mensen op wiens naam het vermogen zal worden verdeeld.

Naast het benoemen van een executeur kan het voogdijschap voor bijvoorbeeld minderjarige kinderen geregeld worden. Het kan ook namen van alternatieve voogden bevatten, als deze niet als voogd kunnen dienen of niet willen dienen. Een voorbeeld van een testament kan erg handig zijn voor mensen die van plan zijn er een op te stellen.

Minderjarige kinderen staan natuurlijk in eerste instantie onder het gezag van beide ouders, of onder het gezag van één ouder. Als deze zijn overleden of als ze niet meer het gezag over hun kind(eren) hebben, neemt de voogd het gezag over. De voogd kan vooraf aangewezen zijn (door de ouders), maar dat is niet verplicht. Daarom kan een voogd ook door de rechtbank aangewezen worden, in het geval de ouders het gezag kwijtraken.

Iedereen ouder dan 18 jaar die niet onder curatele staat en een geestelijk gezonde toestand heeft, kan voogd worden. Of de voogd zelf ook kinderen heeft is niet van belang. Ook of deze een partner heeft of alleenstaand is maakt niet ui. Wanneer je een voogd wil aanwijzen voor het geval jou en ook je partner iets overkomt, dan kies je iemand waarvan je denkt dat deze jouw kind op kan voeden ongeveer zoals je dat zelf ook zou wensen. Geef die persoon de tijd om over jouw voorstel na te denken.